Prostredia Hejného metódy záverečné práce

Katedra aplikovanej informatiky

Ciferník

Klaudia Garajová

Vláčiky

Vladimír Ačjak

Stovková tabuľka

Radovan Orinčák

Krokovanie

Claudia Barillová

Výstavisko

Adam Olšakovský

Geodosky

Nicolas Orság

Drievka

Mariia Pikuleva

Parkety

Andrea Spišáková

Autobus

Ivana Nemsilajová

Stavby z kociek

Monika Vlčková

Pavučiny

Tatiana Gyurcsovicsová

Dedo Lesoň

Alžbeta Bachroníková

Hady

Katarína Fabianová

Násobilkové obdĺžniky

Martin Sadloň

Susedia

Kristína Karafová

Bilandia

Júlia Gablíková

Indické násobenie

Mária Maďarová